วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พิธีอธิษฐานภาวนา


เมื่อวันที่ที่ 28 กรกฎาคม 2017
คริสตจักรภาคที่11ร่วมพิธีอธิษฐานภาวนาในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2017

                                                           
                                                           อบรมหลักสูตร Google App  ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านที่สนใจนะครับ ตามรายละเอียดนี้